W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny oraz Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Pani Lucyny Citak z dyrektorami przedszkoli i szkół.

Podczas spotkania, wręczono akty powierzenia funkcji dyrektora na okres pięcioletni osobom: Krystyna Zygadło – Szkoła Podstawowa w Obidzy, Elżbieta Słabaszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Marzena Szlęk – Samorządowe Przedszkole w Łącku, Jacek Kwit – Szkoła Podstawowa w Kiczni, Grzegorz Baran – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży. W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele, którzy w lipcu w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania otrzymali: Pani Małgorzata Mrówka – Szkoła Podstawowa w Obidzy, Pani Monika Malinowska – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, Pani Sylwia Plata – Szkoła Podstawowa w Jazowsku, Pan Mariusz Gorczowski – Szkoła Podstawowa w Kiczni i Pan Damian Kurzeja – Szkoła Podstawowa w Szczereżu. Wszystkim tym osobom złożono życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Dalsza część spotkania miała charakter roboczy i dotyczyło nowego roku szkolnego 2022/2023.