W dniu 28.11.2022 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach którego Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy Łącko.

Symboliczny czek z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego odebrał Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. W przekazaniu promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Patryk Wicher, a także Radni  Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska i Grzegorz Biedroń.

Głównym celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

 

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM