Kryteria i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 3/XXIX/2021 r. i Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Lącko

Kryteria i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała nr 4/XXIX/2021 r. i Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Lącko