Gmina Łącko w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000,00 zł. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III i IV-VIII.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na
dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych z: Zabrzeży, Kadczy, Maszkowic, Czarnego Potoku, Obidzy.

Uczniowie z wyżej wymienionych szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do
wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 65 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 16 250,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 81 250,00 zł