29 września 2023 r. uczniowie kl. VII i VIII wraz z opiekunem – panią Barbara Kościółek wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Małopolska Noc Naukowców – to cykliczny projekt, którego celem jest popularyzacja nauki, przybliżenie pracy naukowców, pokazanie jak ich praca wpływa na nasze codzienne życie, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do wyboru kariery naukowej. Nauka przez zabawę, zajęcia artystyczne czy sportowe dają bowiem możliwość lepszego poznania tajemnic codziennej pracy naukowców, którzy starają się, aby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i bardziej nowoczesne.

Tematyka tegorocznego wydarzenia koncentrowała się przede wszystkim wokół obszarów takich jak: zmiany klimatyczne, ochrona wód, inteligentne i bardziej zielone miasta, zdrowa gleba i żywność, ochrona zdrowia.

Nasi uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach logopedycznych – „Językowe łamańce”; były gry i zabawy o tematyce ekologicznej oraz oglądali wnętrze karetki pogotowia ratunkowego.