Nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie pn. „Energia z natury – kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W czwartek 5 października uczniowie naszej szkoły, w czterech grupach: klasy 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8, wzięli udział w zajęciach w zakresie tematyki dotyczącej OZE, w szczególności zajęcia dotyczyły takich zagadnień jak::
  1. Energia słoneczna
  2. Energia wiatrowa
  3. Energia z wody
  4. Wodór
  5. Mój dom –,,efektywny” czy nie?
  6. Co to efektywność energetyczna?
  7. OZE w moim domu
Celem zajęć było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród młodych mieszkańców Gminy.