W dniu 9 lutego 2024r. uczniowie klasy 7a oraz 8b, wraz z opiekunami, wzięli udział w Górskim Rajdzie Historycznym na Przełęcz Przysłop. Rajd upamiętniał 80. rocznicę obławy niemieckiej na żołnierzy Armii Krajowej, z oddziału partyzanckiego „Wilk”. W lutym 1944r. po udanej akcji napadu na posterunek policji granatowej w Ochotnicy Dolnej oddział „Wilk” zamierzał przedostać się w okolice Przehyby. Trudne warunki zimowe sprawiły, że żołnierze zatrzymali się na nocleg na Przysłopie. To tam dopadli ich Niemcy. W skutek strzelaniny zginęło 5 partyzantów.
Dzisiejsze warunki zdecydowanie łagodniejsze niż 80 lat temu.
Rajd rozpoczął się na Obidzy, skąd młodzież – wcielając się w role partyzantów – miała dotrzeć do obozu na Przysłopie. W drodze należało zachować czujność, gdyż w lesie czaili się Niemcy. Grupy rajdowe musiały nie tylko ich rozpoznać, ale i zmylić, maskując prawdziwy powód wyjścia na Przysłop. Na każdym z 4 posterunków uczniowie musieli ponadto odpowiednio zaprezentować swoją grupę, wykonać zbiórkę oraz prawidłowo odpowiadać na pytania dotyczące wojny, okupacji i walk oddziału „Wilk”.
Po przybyciu na miejsce na uczestników czekał ciepły poczęstunek oraz chwile na zabawy integracyjne (niestety w niewielkiej ilości śniegu…). Następnie odbył się Apel Pamięci ku czci żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej oraz po wojnie – jako podziemie antykomunistyczne – i krótki wykład. Później zgromadzeni uczestnicy mieli okazję obejrzeć inscenizację potyczki partyzantów AK z Niemcami.
Na zakończenie rajdu ogłoszono wyniki i rozdano nagrody.
Udział w rajdzie wzięło 8 grup ze szkół z gminy Łącko, nasza szkoła wystawiła 2 drużyny.
Bardzo się cieszymy, że drużyna złożona z uczniów kl. 7a zajęła 1️⃣miejsce 🥇🏆. Młodzież znała odpowiedź na każde postawione pytanie 🤝.
Rajd był wspaniałą lekcją historii, a także okazją do rozwijania zainteresowań krajoznawczych, sprawności fizycznej, jak również integracji uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy.
Dziękujemy GRH „Żandarmeria” za organizację imprezy, przy wsparciu Gmina Łącko, oraz Noclegi Na Przełęczy za pomoc i miły klimat.