W ramach działań wdrażających standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem młodzież klas V- VIII naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z Panią Karoliną Dorula – Mamala, wykwalifikowanym prawnikiem. Tematem prelekcji były „Skutki zachowań przemocowych”.
Pani prawnik w sposób przystępny i rzeczowy przypomniała uczniom formy przemocy
i krzywdzenia oraz zapoznała ze skutkami ich stosowania. W swoim wystąpieniu odwołała się do nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zwracając uwagę na najważniejsze jej zapisy. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z omawianych treści poprzez udział w krótkim quizie przygotowanym przez prowadzącą.

 

B.M-F.