W 2022 roku w Gminie Łącko realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Gmina Łącko otrzymała dotację w wysokości 15 120,00 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 3 780,00 zł. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych do terapii wyniósł 18 900,00 zł.

Ze wsparcia skorzystał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy, który zakupił pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.