W kolejnej edycji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Łącko otrzymała dotację w wysokości 5 500,00 zł., kwota wkładu własnego wyniosła
1 375,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 875,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma wspierać, kształtować oraz promować postawy proczytelnicze.

Ze wsparcia skorzystały: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku i Szkoła Podstawowa w Zarzeczu.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.