Dzień 19 września, na długo pozostanie w pamięci  pierwszoklasistów , ponieważ od tej pory zostali oficjalnie  włączeni do społeczności uczniowskiej  naszej szkoły. Po uroczystym powitaniu przez członków Samorządu Uczniowskiego, przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również doskonałą znajomością zasad ruchu drogowego oraz ogólną wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny.

W niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności dyrektor szkoły Ireny Babik, Jana Dziedziny- wójta gminy Łącko, rodziców, nauczycieli i starszych kolegów, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczystą przysięgę. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Szczereżu. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.                          Wszystkim  uczniom klasy I  gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Stanisława Mrozek