,,Bardzo zdrowy teatrzyk jarzynowy”- dzieci z klasy 2 własnoręcznie wykonały kukiełki z warzyw i wykorzystały je do inscenizacji. Następnie przekonały swoich kolegów z młodszych klas dlaczego należy jeść dużo warzyw i owoców. Zabawa była wspaniała.

Celem tego działania było ugruntowanie wiedzy na temat świadomego i prawidłowego żywienia w życiu codziennym.

                                                                                                                               Barbara Wąchała