Wycieczka do Nowego Sącza w dniu 21.11.23 r.  była nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale również okazała się znakomitą formą  integracji  dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Najpierw wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądnęli spektakl w Teatrze Nowym pt. ,,Śnieżka. Historia odwrócona”.Urzekła ich ciekawa scenografia i pełna wrażeń gra aktorów.  Młodzi widzowie bawili się doskonale. Następnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Miasteczka Galicyjskiego. Dzieci miały okazję zobaczyć cząstkę  życia codziennego w zrekonstruowanej przestrzeni dawnego, prowincjonalnego miasteczka w Galicji. Z zaciekawieniem słuchały historii przedstawianej przez przewodników i rozwiązywały zagadki dotyczące prezentowanych narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, które wykorzystywane były przez mieszkańców Galicji, np. w czasie zaborów. Wizyta w tych   niezwykłych miejscach dostarczyła dzieciom wiele wrażeń i pozytywnych emocji.

                                                                                            Stanisława Mrozek