W dzisiejszych czasach edukacja przekracza granice geograficzne, umożliwiając uczniom z różnych krajów wspólne projekty dzięki platformie eTwinning. Jednym z  przykładów takiej międzynarodowej współpracy jest projekt „Kunstliche Intelligenz im Unterricht” („Sztuczna inteligencja na lekcji”) wspólnie ze szkołami z Gronkowa, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, i Niemiec.

Założycielem i głównym koordynatorem projektu jest nasza szkoła.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji poprzez angażowanie uczniów w tworzenie animacji, gier, prezentacji, wideo, i zdjęć. Partnerzy projektu, reprezentujący szkoły w Gronkowie (Polska), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Chorwację, Rodgau (Niemcy), Włochy, i Netschgau (Niemcy) spotykają się online, aby wymieniać doświadczenia i tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Jednym z najciekawszych aspektów projektu jest zadanie dotyczące tworzenia robotów. Uczniowie z różnych krajów wspólnie projektują i programują roboty, wykorzystując najnowsze technologie z zakresu sztucznej inteligencji. To zadanie nie tylko rozwija ich umiejętności programistyczne, ale również promuje kreatywność i współpracę międzykulturową.

Uczniowie angażują się również w tworzenie gier edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, wideo i zdjęć, wykorzystując przy tym zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. To nie tylko rozwija ich umiejętności techniczne, ale również wspomaga rozwijanie kompetencji kreatywnych i prezentacyjnych.

Wspólne międzynarodowe lekcje nie tylko umożliwiają wymianę doświadczeń, ale również sprzyjają budowaniu więzi między uczniami z różnych krajów. Komunikacja online staje się mostem łączącym różne kultury i umożliwiającym wspólną pracę w wirtualnej przestrzeni.

Projekt „Kunstliche Intelligenz im Unterricht” stanowi doskonały przykład tego, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w edukacji, zarówno pod kątem technicznym, jak i międzykulturowym. Uczniowie biorący udział w projekcie nie tylko zdobywają nowe umiejętności, ale również uczą się współpracy, kreatywności i otwartości na różnorodność. To innowacyjne podejście do edukacji, które może inspirować inne szkoły do podobnych przedsięwzięć, promując rozwój umiejętności cyfrowych i międzykulturową wymianę doświadczeń.

Kolaż zdjęć uczniów i prac

Kolaż zdjęć uczniów i prac

C.Ś.