W dniu 11.12.2023r. w naszej szkole odbyła się pierwsza Debata Oksfordzka, której celem jest propagowanie kulturalnej wymiany zdań pomiędzy uczniami. Ośmioro uczniów podzielonych na dwa czteroosobowe zespoły miały za zadanie przekonać publiczność i oponentów za pomocą argumentów, że ich stanowisko w danej sprawie jest słuszne. Tematem dzisiejszej debaty był – Telefon ogranicza społeczeństwo. Temat ten nie należał do łątwych, ale uczestnicy poradzili sobie świetnie. Strona opozycji i propozycji potrafiła przekonać publiczność do zmiany zdania. Nad porządkiem dyskusji czuwali Pani Marszałek i Pan Sekretarz. Dziękujemy Panu Dyrektorowi, który był pomysłodawcą debaty oraz wszystkim koordynatorom czuwającym nad przedsięwzięciem.