Kryteria i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2024/2025

Uchwała 1/LXVI/2024

Zarządzenie Nr 1/2024

Kryteria i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2024/2025.

Uchwała Nr 4/XXIX/2021

Zarządzenie 2/2024