Standardy Ochrony małoletnich (dzieci)

Szanowni Rodzice!

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) W Samorządowym Przedszkolu w Łącku  obowiązują Standardy ochrony małoletnich ( dzieci). Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników i współpracowników , jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik i współpracownik Samorządowego Przedszkola w Łącku traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Pracownik i współpracownik Przedszkola realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji. Standardy znajdują się w plikach do zapoznania.

Załączniki: