5 marca 2024 r. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczno – geograficzny „Jeden z dziesięciu” wzorowany na popularnym teleturnieju telewizyjnym. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V-VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: Etap I – eliminacje (test pisemny). Etap II oraz III odbył się na sali gimnastycznej, do którego zakwalifikowało się 10 uczniów. Uczestnicy odpowiadali na pytania, które sprawdzały zakres wiedzy z matematyki oraz geografii. Wyniki zmagań przedstawiają się następująco:
I miejsce Katarzyna Ligas kl.VI
II miejsce Aleksandra Kałużny kl. V
III miejsce Xavier Janc kl. VII
Bardzo się cieszymy, że uczniowie chętnie przystąpili do konkursu. Uczą się nie tylko ci, którzy w nim startują, ale także uczniowie, którzy obserwują zmagania swoich kolegów i koleżanek. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez p. Ewelinę Cieśla i p. Marzenę Wierzycką.
Zwycięzcom gratulujemy!