W Szkole Podstawowej w Szczereżu zainicjowano Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Roku. W bieżącym roku kalendarzowym wybrano rodzinę Ulmów.
Głównym celem wydarzenia było rozpowszechnienie wiedzy o rodzinie Ulmów, propagowanie wartości takich jak dobro, piękno oraz prawda i  kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka. Podkreślono również wartość rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Konkurs został objęty patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny.
Konkurs został przeprowadzony w II kategoriach: plastyczny dla klas I – IV oraz wiedzy dla klas IV – VIII.
W konkursie wiedzy zorganizowanym 12 marca 2024r. wzięło udział 11 uczestników ze szkół podstawowych Gminy Łącko. Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce- Bartosz Jawor- ZSP w Jazowsku,
II miejsce- Klaudia Mazurkiewicz- SP w Szczereżu,
III miejsce- Dominik Psonak -SP w Maszkowicach.
Ponadto komisja konkursowa spośród 14 nadesłanych prac plastycznych wybrała trzy najpiękniejsze, obrazujące rodzinę Ulmów. Oto ich autorzy:
I miejsce- Zuzanna Miechur-ZSP w Kadczy,
II miejsce- Honorata Obrzud- SP w Obidzy,
III miejsce- Karolina Kołodziej-ZSP w Jazowsku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Podczas podsumowania wydarzenia obecni byli goście: ks. dr Grzegorz Franczyk- wizytator Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,  ks. dr Czesław Noworolnik – proboszcz parafii Łącko, ks. Jan Gwóźdź – proboszcz parafii Obidza, Jan Dziedzina – wójt Gminy Łącko, Lucyna Citak – Dyrektor SCUW w Łącku, Patrycja Drożdż – główna księgowa placówek oświatowych oraz Barbara Kozik – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczereżu.
Nagrody oraz podziękowania wręczali organizatorzy: Irena Babik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu oraz nauczyciele: Katarzyna Franczyk i Renata Sady. Za organizację konkursu odpowiedzialne były również Katarzyna Majewska oraz Bożena Majerska.
Organizatorzy dziękują KGW ,,Szczereżanki” za współpracę i zaangażowanie w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników konkursu, jak również sponsorom za ufundowanie nagród.

                                                                          Renata Sady   Katarzyna Franczyk