14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca, to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Pi to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Ludzie zetknęli się z nią już w starożytności zauważając, że stosunek długości okręgu do długości średnicy jest wartością stałą. Liczba Pi jest nazywana „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.
Również w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. Uczniowie klas IV i V wykonali plakaty, które udekorowały szkolny korytarz. Na lekcjach matematyki w klasach IV – VIII została przeprowadzona specjalna lekcja o liczbie Pi. Uczniowie obejrzeli krótki film dotyczący ciekawostek na temat tej liczby, wypełniali karty pracy, kodowali oraz tworzyli symbol liczby Pi techniką origami. Święto Pi, niewątpliwie, miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia. Myślimy, że od tej pory Światowy Dzień Liczby Pi stanie się w naszej szkole tradycją. Organizatorem wydarzenia była pani Ewelina Cieśla.