zdjęcie przedstawia prace wszystkich uczestników konkursu plastycznego

Już kolejny rok, przed Świętami Wielkanocnymi, odbył się szkolny konkurs
plastyczny dla uczniów klas I-III. „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”, którego
celem było:
– popularyzowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
– zachęcenie najmłodszych do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami
okolicznościowymi,
– rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego dzieci,
– podnoszenie umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej,
– prezentowanie swoich wytworów szerszej społeczności.
Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i samodzielnym wykonaniu kartki
wielkanocnej.
O wygraną starało się 25 uczniów.
Chociaż każda inna, wszystkie prace były piękne i przykuwały wzrok.
GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom konkursu!!!

sprawozdanie

zdjęcie przedstawia prace wszystkich uczestników konkursu plastycznego