Dnia 19 marca 2024 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski – „ Poezja dla najmłodszych”.  Celem konkursu było poznanie twórczości wybitnych polskich poetów literatury dziecięcej, popularyzowanie piękna i kultury żywego słowa oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział trzynaścioro uczniów i sześcioro dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także  umiejętności nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie.
Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Emilia Błaszczyk – klasa III
II miejsce: Milena Kurnyta – oddział przedszkolny oraz Filip Biel – klasa I
III miejsce: Martyna Hejmej – klasa I
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kazimiera Kurzeja
Barbara Wąchała