26 marca 2024r. w naszej szkole odbyły się warsztaty sensoryczne, w któych wzięli udział wszyscy uczniowie.
Celem warsztatów było promowanie empatii, zrozumienia i akceptacji dla osób z różnymi potrzebami.
Poprzez doświadczenie różnych form percepcji sensorycznej oraz zrozumienie trudności, z jakimi mogą się borykać osoby z zaburzeniami sensorycznymi, uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i empatycznego zrozumienia różnorodności każdego człowieka. Zakres warsztatów obejmował wiele obszarów, począwszy od motoryki małej i dużej, poprzez wzrok, zapach, dotyk, aż po doświadczenie bodźców zewnętrznych przez pryzmat osoby z autyzmem. Krótka prelekcja wprowadzająca w tematykę przypomniała dzieciom wiedzę teoretyczną, a dyskusja na zakończenie umożliwiła podsumowanie doświadczeń i refleksję nad nimi.
W ramach kontynuacji warsztatów, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich uczniów do udziału w konkursie „widzę, słyszę, czuję”, w którym należy zaprojektować i wykonać zabawkę sensoryczną. Szczegóły na plakatach i u organizatorów.
Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łącku za wypożyczenie alkogogli, które umożliwiły przeprowadzenie doświadczenia z motoryki dużej.
Organizatorami warsztatów były p. Agnieszka Michalska i p. Kinga Dybiec – Słowik.