Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W naszej szkole pielęgnowane są chrześcijańskie tradycje religijne, dlatego też 27 marca 2024r. społeczność szkolna obejrzała wzruszający montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klasy II i uczennicę klasy szóstej.

Wprowadziło nas ono w podniosły i refleksyjny nastrój Wielkiego Tygodnia, który rozpoczął się następnego dnia. Drugoklasiści przywołali fragmenty z Pisma Świętego dotyczące życia Jezusa oraz opisujące znaczenie Krzyża. Obraz ten dopełniły  pieśni wykonane przez naszą młodą artystkę Emilię. Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor i złożył serdeczne świąteczne życzenia dla uczniów i ich rodzin.