Uczniowie klas I – III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”.
Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu wykazali się dużą wiedzą z edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej i uzyskali wysokie wyniki.
TYTUŁ LAUREATA OTRZYMALI:
z klasy pierwszej:
Zofia Wesołowska – 11 miejsce w kraju
Patrycja Gromala – 12 miejsce w kraju
Wiktor Lasyk – 20 miejsce w kraju
z klasy drugiej:
Piotr Cebula – 20 miejsce w kraju
z klasy trzeciej:
Nikola Myjak-Zasadni – 8 miejsce w kraju
Miłosz Rainfus – 19 miejsce w kraju
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. Laureatom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Za inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, nasza szkoła została uhonorowana Certyfikatem Placówki Rozwijającej Talenty.
Koordynator konkursu
Anna Dybiec