„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”  

Od kwietnia 2024 r. ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

W tym roku z dotowanych lekcji pływania, skorzysta 106 uczniów z naszych szkół.

Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem instruktorów, uczyć się będą pływać na Pływalni Limanowskiej. Zaplanowanych jest 6 wyjazdów.

Rekrutacji do projektu dokonali dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica / opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu dzieci mają zagwarantowany transport oraz opiekę.

Pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego to 6 750,00 zł., środki własne to 44 514,26 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 51 264,26 zł.

Zakładamy, że dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowych umiejętności pływackich, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą.

Poprawi się bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci.

Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Dzieci przed pływalnią w Limanowej