Szkoły podstawowe naszej Gminy we współpracy z Małopolskim Związkiem Sportowym realizują program „Szkolny Klub Sportowy”.

Celem programu jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program ma za zadanie stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

Ma również promować zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży.

Wkład finansowy Gminy Łącko, jako Instytucji Współfinansującej wynosi 1 820,00 zł.