Dnia 21 maja 2024 roku odbył się konkurs ortograficzny dla klas drugich i trzecich pod hasłem
„I Ty Możesz Zostać Mistrzem Ortografii”. Konkurs miał na celu sprawdzenie opanowania zasad
ortograficznych i posługiwania się nimi w praktyce. Kształtowanie zainteresowania i umiejętności
samodzielnej pracy. Wyrabianie nawyków poprawnego pisania. Motywowanie uczniów do doskonalenia
własnych umiejętności ortograficznych.

Wytypowane przez wychowawców kilkuosobowe delegacje zmagały się z dyktandem pt. „Krzyś
i jego klasa”. Druga część konkursu dotyczyła różnorodnych zadań. Uczniowie uzupełniali zdania
z lukami, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy.
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad
pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

WYNIKI KONKURSU

KLASY II:
I miejsce: Tomasz Chlebek -2c
Dominik Pyrdoł – 2b
II miejsce: Alan Zygadło – 2a
III miejsce: Lena Wyrostek – 2c

KLASY III:
I miejsce: Artur Klimczak – 3b
II miejsce: Bartosz Subik – 3a
III miejsce: Nina Stawiarska – 3b

 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.