W kolejnej edycji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Łącko otrzymała wsparcie finansowe dla bibliotek szkolnych i przedszkoli.

Dotacja wyniosła 45 860,00 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 11 465,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 325,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup książek będących nowościami wydawniczymi. Zakupiono wyposażenia do bibliotek szkolnych. Część środków przeznaczono na realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. Ma wzmocnić rolę bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma wspierać, kształtować oraz promować postawy proczytelnicze.

Ze wsparcia skorzystały:

dla szkół – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, Szkoła Podstawowa Maszkowicach, Szkoła Podstawowa w Kiczni,  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy

dla przedszkoli – Szkoła Podstawowa w Obidzy, Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku, Szkoła Podstawowa w Kiczni,

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.