DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  MODUŁ 3

DOFINANSOWANIE  120 686,40 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  150 858,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY   czerwiec 2024

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 .

Dofinansowanie otrzymały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Maszkowicach,
  • Szkoła Podstawowa w Zagorzynie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy.

 

W ramach programu zostaną przeprowadzone usługi remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków,  jak również zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.