Oddział przedszkolny – 19 dzieci (mgr Lidia Gonciarz)
Kl. I – 14 uczniów (mgr Małgorzata Kołodziej)
Kl. II – 9 uczniów (mgr Beata Kucharska)
Kl. III – 12 uczniów (mgr Jadwiga Dybiec)
Kl. IV – 10 uczniów (mgr Agnieszka Kołodziej)
Kl. V – 13 uczniów (mgr Regina Marek)
Kl. VI – 7 uczniów (mgr Karolina Skut)
Kl. VII – 10 uczniów (mgr Karolina Skut)
Kl. VIII – 12 uczniów (mgr inż. Anna Sopata)