DYREKTOR SZKOŁY – mgr Irena Babik : geografia

mgr Stanisława Mrozek – edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Kazimiera Kurzeja – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Barbara Wąchała – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Rajczak – religia

ks. mgr Łukasz Serafin – religia

mgr Renata Sady – j.polski

mgr Bożena Majerska – j.angielski

mgr Katarzyna Franczyk – matematyka, chemia, fizyka

mgr Natalia Czerpak – j.niemiecki

mgr Maria Pancerz – matematyka, historia, świetlica szkolna, WOS

mgr Agnieszka Kołodziej – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Majewska – przyroda, biologia, informatyka, technika, biblioteka

mgr Agnieszka Michalska – pedagog specjalny

mgr Damian Kurzeja – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna,

mgr Barbara Kościółek – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jacek Kwit – doradztwo zawodowe

mgr Ewelina Jagieła – psycholog