11 kwietnia 2024r. uczniowie klasy VI rozpoczęli naukę pływania w ramach Małopolskiego Projektu: ,,Już pływam’’. Zajęcia będą odbywają się na Limanowskiej Pływalni.
Głównym celem akcji jest popularyzacja nauki pływania oraz poznanie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, wśród dzieci oraz ograniczenie w ten sposób statystyki utonięć. Ważną rzeczą jest także propagowanie wśród dzieci i młodzieży, sportowej rywalizacji, upowszechnianie Kultury Fizycznej, zmobilizowania dzieci do podjęcia działań w zakresie poprawy swoich umiejętności pływackich.

 

Uczestnicy projektu.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.