• Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Barbara Kozik
  • Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Pani Maria Błaszczyk
  • Skarbnik Rady Rodziców – Pani Mariola Malinowska
  • Komisja Rewizyjna – Pani Paulina Faron, Kinga Kurnyta
  • Protokoły zobowiązała się pisać Pani Barbara Kozik.