3. Link do zgłoszenia w wersji elektronicznej https://zgloszenie.compensa.pl/