Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3, wieloletniego programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’  w kwocie:
a) oddział przedszkolny:
– całkowita wartość zadania – 1875 zł
– kwota dofinansowania – 1500 zł
– wkład własny organu prowadzącego – 375 zł
b) szkoła podstawowa (klasy I-VIII):
– całkowita wartość zadania –5000 zł
– kwota dofinansowania – 4000 zł
– wkład własny organu prowadzącego – 1000 zł
Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

 

Z wizytą w bibliotece szkolnej

 

We wrześniu bieżącego roku szkolnego miała miejsce pierwsza wizyta uczniów klasy pierwszej w bibliotece szkolnej.
Podczas spotkania dzieci poznały zasady korzystania z księgozbioru, zachowania się w bibliotece, a także dowiedziały się, w jaki sposób wypożyczać i oddawać książki.
Na zakończenie spotkania uczniowie w ramach tegorocznej odsłony kampanii „Mała książka – wielki człowiek” otrzymali książkę pt. „Wnuczka antykwariusza” autorstwa Justyny Bednarek z ilustracjami Emilii Dziubak – jednej z najlepszych polskich ilustratorek.
We wrześniu bieżącego roku szkolnego miała miejsce pierwsza wizyta uczniów klasy pierwszej w bibliotece szkolnej.
Podczas spotkania dzieci poznały zasady korzystania z księgozbioru, zachowania się w bibliotece, a także dowiedziały się, w jaki sposób wypożyczać i oddawać książki.
Na zakończenie spotkania uczniowie w ramach tegorocznej odsłony kampanii „Mała książka – wielki człowiek” otrzymali książkę pt. „Wnuczka antykwariusza” autorstwa Justyny Bednarek z ilustracjami Emilii Dziubak – jednej z najlepszych polskich ilustratorek.

Uczniowie klasy pierwszej

 

Akcja czytelnicza: ,,Bilet na podróż z książką”

W listopadzie miło miejsce podsumowanie akcji czytelniczej „Bilet na podróż z książką”, która skierowana była dla sześciolatków oddziału przedszkolnego.
Była ona wyjątkowym wydarzeniem, które połączyło radość czytania z rodzicami oraz fascynującą podróżą po świecie literatury.
Każdy przedszkolak otrzymał „bilet” od bibliotekarza z miejscem na zbieranie pieczątek za każdą przeczytaną książkę .
Bibliotekarz starannie dobrał książki, dostosowując je do wieku i zainteresowań dzieci.
Akcja czytelnicza nie tylko zainspirowała przedszkolaków do czytania wraz z rodzicami i zbierania pieczątek na bilecie, ale także stworzyła przyjazne i interaktywne środowisko, które sprzyjało rozwijaniu umiejętności czytelniczych oraz budowaniu pozytywnego stosunku do książek już od najmłodszych lat.
Na zakończenie akcji, każdy przedszkolak w ramach nagrody otrzymał dyplom, słodki upominek, książeczkę oraz gwiazdkę wydrukowaną w drukarce 3D.
Podczas podsumowania akcji, każde dziecko miało okazję

Zimowe wyzwanie czytelnicze 2023/2024 – rozstrzygnięcie

Akcja promująca czytelnictwo i rozwijająca zamiłowanie do literatury oraz umiejętności czytelnicze wśród młodzieży naszej szkoły zakończyła się sukcesem.
Wyzwanie czytelnicze, które miało miejsce od 22 listopada 2023 r. do 22 stycznia 2024 r., zostało entuzjastycznie przyjęte przez 19 uczniów.
Uczestnicy akcji podejmowali różnorodne wyzwania czytelnicze, dostosowując się do propozycji zawartych w tabeli, dostępnej w bibliotece szkolnej. Dzięki temu każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.
Po przeanalizowaniu wszystkich arkuszy wyzwań czytelniczych otrzymanych od uczniów, powołana przez organizatora akcji komisja przyznała:
I miejsce – Natalia Hebda
II miejsce – Lena Biel
Obydwoje zwycięzców uhonorowano interesującymi nagrodami książkowymi oraz dyplomami.

Uczennice klasy IV