Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
Bartłomiej Rusnarczyk kl. VIII
2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
Jan Kramarczyk kl. VIII
3. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
Amelia Zygadło kl. III
Ponadto w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Filip Biel kl. I
Dominik Faron kl. II
Maria Kramarczyk kl. IV
Lena Biel kl. IV
Krystian Fryzowicz kl. V
Piotr Kurnyta kl. VI

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego:

 

Akcje charytatywne