Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek – 7:30 – 9:50, 12:30 – 13:10

Wtorek-7:40 – 9:40

Środa-7:40 – 9:40

Czwartek –7:40 – 9:40, 12:30 – 13:15

Piątek-7:40 – 9:40, 12:30 – 13: 45

 

Zajęcia świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Głównym celem świetlicy szkolnej w Szczereżu  jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej. Działalność ta ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości, świąt i pór roku. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum i logicznego myślenia.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:
-gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne;
-zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe);
-zajęcia manualne, plastyczne, czytelnicze i relaksacyjne;
-zajęcia z robotyki;
-zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D;
-zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.
Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań, korzystając przy tym z licznych pomocy dydaktycznych  zgromadzonych w świetlicy.