Dnia 25 czerwca 2020r. została jednogłośnie przyjęta uchwała Rady Gminy dotycząca nadania naszej Szkole imienia Błogosławionej Siostry Celestyny Faron

KALENDARIUM Błogosławionej Siostry Celestyny Faron 1913- 1944

24. 04. 1913 r. w Zabrzeży przyszła na świat Katarzyna Faron córka Józefa i Marii.
26. 04. 1913 r.- przyjęła sakrament Chrztu Świętego w kościele parafialnym w Łącku.
1918- 1930 r.- po śmierci matki pięcioletnia Katarzyna zamieszkała u krewnych Wąchałów w Kamienicy, gdzie wzrastała, kształciła się i odkrywała swoje powołanie.
17. 05. 1930 r. – z ojcowskim błogosławieństwem wyjechała do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi.
08. 12. 1932 r.- złożyła w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Starowiejskich pierwsze śluby zakonne, a 15. 09. 1938 r. potwierdziła je wieczystą profesją.
1932 – 1942 r. – we Lwowie i Poznaniu zdobywała swoje wykształcenie pedagogiczne, pracowała w ochronkach w Janowie, Trębowoli, Stawiszynie, Tuligłowach i Brzozowie.