Od kilku lat w naszej szkole odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup uczniów po 2 godziny w tygodniu. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego tj. pani Aleksandra Wojtas i pan Jacek Gałysa.
Operatorem wojewódzkim programu jest Małopolski SZS