Poczet sztandarowy szkoły

Skład pocztu sztandarowego:
Franciszek Mikołajczyk
Zuzanna Baziak
Patrycja Konopka