Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Zuzanna Baziak –     przewodnicząca
Emilia Gromala –   zastępca
Katarzyna Cempa – sekretarz
Aleksandra Kałużny –  skarbnik
Franciszek Mikołajczyk – członek

Opiekun: pani Kinga Dybiec-Słowik