„Tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii”

 

W  grudniu 2023 r. w klasach 1-6 został zrealizowany projekt edukacyjny, pt. „Tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii”. Głównymi celami projektu było:

– zdobycie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,

– rozwinięcie zamiłowania do nauki języka angielskiego oraz wdrożenie do samodzielności w procesie uczenia się.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów autentycznych: filmów dokumentalnych, reportaży oraz fragmentów literatury nawiązującej do kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii. Podczas realizacji zadania z wielkim zaangażowaniem uczniowie zgłębiali wiedzę na temat Dnia Świętego Patryka, obchodzonego w Irlandii Północnej, Dnia Świętego Andrzeja obchodzonego w Szkocji, Dnia Świętego Jerzego obchodzonego w Anglii oraz Dnia Świętego Dawida obchodzonego w Walii.  Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy na forum szkoły 14 grudnia 2023 roku a także przeprowadzili queeze utrwalający zdobyte wiadomości.

Bożena Majerska