Informacje o konkursie matematyczno – plastycznym Trójwymiarowy Świat Matematyki – Pojazdy

Temat konkursu:

Wykonanie pracy z dowolnego materiału składającej się z przestrzennych figur geometrycznych.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja matematyki – zachęcenie uczniów do jej poznawania,
  • Ukazanie, że matematyka to dziedzina nauki, która jednocześnie uczy i bawi,
  • Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi,
  • Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów,
  • Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.
    Regulamin
    Plakat