Grono pedagogiczne:

mgr Krystyna Zygadło Dyrektor Szkoły, plastyka
mgr Krzysztof Adamczyk wychowanie fizyczne
mgr Dorota Bazielich historia, język polski
mgr Dariusz Bielak geografia
mgr Mariusz Gorczowski muzyka
lic. Iwona Gucwa język niemiecki
ks. mgr Jan Gwóźdź religia
mgr Ewa Hybel wiedza o społeczeństwie, wychowanie w rodzinie,  edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Renata Kołodziej edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Majerska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Małgorzata Mrówka edukacja przedszkolna, logopedia, pedagog szkolny
mgr Edyta Mysior język polski, biblioteka
mgr Magdalena Myślak pedagog specjalny, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ilona Ociepka edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Anna Ogórek matematyka, przyroda
mgr Władysława Poręba język angielski
mgr Karolina Majerska-Rochecka

  • wz. mgr Danuta Wyrostek
  • wz. mgr inż. Dolińska-Sopata Monika
  • wz. mgr inż. Anna Sopata
 

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
mgr inż. Anna Sopata doradztwo zawodowe
mgr Maria Wiśniewska psycholog
mgr Magdalena Rams-Zając matematyka, informatyka, technika

Wychowawstwa:

mgr Małgorzata Mrówka  oddział przedszkolny
mgr Renata Kołodziej klasa I
mgr Ilona Ociepka klasa II
mgr Anna Majerska klasa III
mgr Edyta Mysior klasa IV
mgr Magdalena Myślak klasa V
mgr Dorota Bazielich klasa VI
mgr Władysława Poręba klasa VII
mgr Anna Ogórek klasa VIII

Pracownicy obsługi:

Woźni – p. Lucyna Tokarczyk, p. Małgorzata Sopata, p. Kazimierz Gromala

Sekretariat – p. Magdalena Zygadło