Rekrutacja do przedszkola – dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

zalacznik1(1)

zalacznik_2

zalacznik_3

zalacznik_4

zalacznik_5

zalacznik_6

zalacznik_7

zalacznik_8

Rekrutacja do klasy pierwszej – dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE

Postanowienia ogólne-regulamin

Załącznik 1.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 3 RODO

Załącznik nr 4

Oświadczenie woli o przyjęcie dziecka