We wrześniu 2023r. Szkoła Podstawowa w Kiczni wykazała chęć udziału w XIII edycji konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA EDYCJA XIII”

Organizatorami konkursu są:

 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 47-83-54-192,
 • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie,
 • Małopolski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Partnerami konkursu są:

 • Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Radio Kraków. Patronat honorowy objęli:
 • Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita,
 • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka – Przewodniczący
 • Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. Michał Ledzion,
 • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak.

 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.