REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczni informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane wnioski do oddziału przedszkolnego, na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek i oświadczenia można składać u Dyrektora szkoły w godzinach od 8.00-15.00.

Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, (lista przyjętych dostępna tylko w sekretariacie szkoły) bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji wychowania przedszkolnego w naszym Przedszkolu.

Wzory do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – SPOZA OBWODU

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

OŚWIADCZENIE woli przyjęcia

Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego kandydatów do oddziału przedszkolnego

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

REKRUTACJA KLASA I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczni informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Kiczni na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek można składać u Dyrektora szkoły w godzinach od 8.00-15.00.

Wzór wniosku do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – SPOZA OBWODU

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania

OŚWIADCZENIE woli przyjęcia

Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego kandydatów do klasy I

 

REKRUTACJA ŚWIETLICA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczni informuje, że w dniach od 12.02.2024r. do 08.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek można składać  u Dyrektora szkoły w godzinach od 8.00-15.00.

Wzór wniosku do pobrania poniżej lub u Dyrektora szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Rekrutacja do świetlicy szkolnej