mgr inż. Jacek Kwit – dyrektor, informatyka
mgr Lidia Gonciarz – wychowanie przedszkolne
mgr Jadwiga Dybiec – edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Kucharska – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Małgorzata Kołodziej – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Marzena Wierzycka – geografia
mgr Karolina Skut – język angielski, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
ks. mgr Zdzisław Socha – religia
mgr Mariusz Gorczowski – muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne
mgr Regina Marek – język polski
mgr inż. Anna Sopata – technika, fizyka, matematyka, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Agnieszka Kołodziej – matematyka, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Kinga Dybiec – Słowik – język niemiecki, język angielski
Mirosław Groń – biologia, świetlica
mgr Maria Stec – chemia
mgr Agnieszka Michalska – pedagog specjany
mgr Magdalena Myślak – pedagog specjalny
mgr Rozalia Bugajska – historia
mgr Krzysztof Adamczyk – wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Jurkowska – świetlica, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze
mgr Justyna Jop – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedia