21 października w Bazylice Katedralnej w Tarnowie miało miejsce spotkanie stypendystów Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Fundacja promuje szczególne uzdolnienia dzieci i młodzieży, udzielając wsparcia zarówno duchowego, jak i finansowego.

Miło jest nam poinformować, że wśród stypendystów fundacji znalazł się uczeń i absolwentka naszej szkoły: Wojciech Jędraczka i Ewelina Leszko. Stypendium przyznaje się za wysokie wyniki naukowe i zaangażowanie w życie parafialne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wręcza Wojciechowi Jędraczce stypendium Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wręcza Wojciechowi Jędraczce stypendium Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wręcza Ewelinie Leszko stypendium Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wręcza Ewelinie Leszko stypendium Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Na zdjęciu widzimy Wojciecha Jędraczkę z dokumentem potwierdzającym zdobycie stypendium.

Nasz stypendysta – Wojciech Jędraczka.