21 października w Bazylice Katedralnej w Tarnowie miało miejsce spotkanie stypendystów Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, fundacja promuje szczególne uzdolnienia dzieci i młodzieży, udzielając wsparcia zarówno duchowego, jak i finansowego.

Miło jest nam poinformować, że wśród 100 stypendystów fundacji znalazł się uczeń i absolwentka naszej szkoły: Wojciech Jędraczka i Ewelina Leszko. Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki naukowe i zaangażowanie w życie parafialne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!